Albraka Kültür Sanat

5. Hat Yarışması Koleksiyonu 2018

İslam dünyasında hat sanatı, vahye görünür bir şekil vermesinden dolayı, sanatların en şereflisi olarak telakki edilir. Hat meşki, kişiyi sabır ve muhabbetle bir estetik medeniyetin ruhuna çağırır.