Albraka Kültür Sanat

3. Hat Yarışması Koleksiyonu 2012

Hat sanatı, estetikle din duyarlılığının altın oranda buluştuğu bir çalışma alanı. İslam sanatlarının çoğunda olduğu gibi hat sanatı da gelecek kuşaklara usta-çırak ilişkisiyle aktarılmıştır. Bu niteliğiyle o, geometrinin tanımlanabilir sınırlarını aşan, biçimselliğin ötesinde, salt insandan insana aktarılabilen bilgileri içeren, taklit edilmesi zor bir sanat.