Albraka Kültür Sanat

Celı̂ Ta’lı̇k İkincisi


Hat: Tahsin Kurt

Tezhib: Nazlı Durmuşoğlu


Beyit

"Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı

Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı"