Albraka Kültür Sanat

Celı̂ Dı̂vânı̂, Teşvik Ödülü


Hat: Mahfuz Zunnun El Ubeydî

Tezhib: Zehra Durmuş


Kur'ân-ı Kerîm, Haşr Sûresi, 9

Türkçe Meali:

"Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”