Albraka Kültür Sanat

Celı̂ Dı̂vânı̂ İkincisi


Hat: Muhammed Faruk El Haddâd


Kur'ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 71- 73: 

Türkçe Meali: 

“Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir. Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran.”