Albraka Kültür Sanat

Yer Kürenin Renkleri Fotoğraf Koleksiyonu

Yerkürenin Renkleri fotoğraf albümümün ikincisi, farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve renklerden insanları vizörde bir araya getirme gayretinden öte, onların kendi toplumları dıflındakilerle karflılaflmalarından doğan duygusal yansımaları ve aynı zamanda küresel sistem içinde yönlerini kaybetme, kimliğinden olma ve sonuçta nereye ait olacağını bilememe endiflesini de yansıtmaktadır.