Albraka Kültür Sanat

Esma-ül Hüsna Ebru Koleksiyonu

ALLAH
Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık,

zât-ı ulûhiyete mahsus ve en kapsamlı isim, İsm-i A‘zam.